Vi heter Anneli och Jörgen och bor strax utanför Uppsala. Vi startade med Varghund redan 1976. Totalt har sex varghundar bott här och 3 borderterrier. Kennelnamnet fick vi 1999 och namnet kommer sig av att Anneli såg en hund som hette Dancing Wolf, men eftersom det var upptaget blev det istället på svenska, dvs Dansande Vargens kennel.
När en av våra grannar i mitten av sjuttiotalet skaffade sig en varghund blev vi frälsta direkt. Och 1976 köpte vi Basilika "Zita". Hon är uppfödd i Karlstad.

Borderterrier skaffade vi för att vi ville ha en liten hund också. Helst en Röd, eftersom vi alltid velat ha en röd varghund, men det var svårt att få tag på. Så i januari 2001 kom Manne hem till huset. Våra hanhundar finns till förfogande för avel, läs mer på respektive hundsida.

Vi bor i Skoby i Alunda som ligger öster om Uppsala. Adressen till vårt hus är: Skoby 2, 747 91 ALUNDA
Ring oss på 0174-133 73 eller mobilen 070-699 21 70 Mail till oss är dansandevargen@hotmail.com